Close
Logo
Top Image
Next

Kan forlenges med inntil 12 måneder

Tømmerterminalen kan forlenges etter 2027 med inntil 12 måneder.
Tømmerterminalen på Lierstranda legges ned i 2027. Da løper tillatelsen for lekteren, som er kaianlegget til terminalen, ut. Tillatelsen er gitt av Lier kommune som nå åpner for en forlengelse på inntil 12 måneder.

Den åpningen ble gitt i et vedtak i kommunestyret i juni. Det skjedde under behandling av behandlingen av temaplan for landbruk i Lier kommune. 

Skal bli Fjordby

I vedtaket streker kommunestyret opp linjene for Lierstranda. Der heter det: «Tømmerterminalen ved Lierstranda legges ned i 2027, slik at området kan utvikles videre som del av Fjordbyen. Det er derfor viktig å få på plass en fullverdig erstatning i regionen, før terminalen på Lierstranda blir lagt ned. Lier kommune har ingen plikt til å relokalisere tømmerterminalen, og det er ingen planer for videre tømmerterminal i Lier kommune etter 2027. Kommunen skal likevel bidra til å finne gode løsninger.»

Kommunestyret peker på statlige og regionale myndigheter.
– Sammen med næringen har de hovedansvaret for å komme frem til en ny lokalisering, heter det i vedtaket, som konkluderer slik:

«Dersom det ikke finnes motstridende forhold ved utviklingen av Fjordbyen, kan det være aktuelt som en kortvarig overgangsløsning med forlengelse av driften med maksimum 12 måneder om gangen.»

Avgjør lønnsomheten

I temaplanen heter det at tømmerterminalen er helt avgjørende for skogbruket nasjonalt.

– Tømmerterminalen er avgjørende for verdiskapningen i skogbruket og en viktig bidragsyter i det grønne skiftet. Tømmer er en fornybar ressurs som fraktes fra Lierstranda og ut på verdensmarkedet.  Terminalen er helt avgjørende for transport, priser og for å stimulere til et aktivt skogbruk og det grønne skiftet, heter det i planen. 

Også der konkluderes det med at en løsning for terminalen må på plass.

«Derfor er det viktig å få på plass en fullverdig erstatning før terminalen på Lierstranda blir lagt ned i 2027.»