Close
Logo
Top Image
Last Next

Endringer på fjordbykontoret

Det er endringer på fjordbykontoret, men arbeidet fortsetter som planlagt.
Lier kommune melder om endringene på fjordbykontoret. Det er der arbeidet med områdeplanen og kommunedelplanen som er de overordnede planene for forvandlingen på Lierstranda, gjennomføres.  Begge planene må endelig vedtas før det er duket for detaljreguleringer og oppstart for den kommende byutviklingen.

Siden i fjor sommer har kommunen vært i dialogmøter med fylkeskommunen, Statens vegvesen, Bane NOR og statsforvalteren for Oslo og Viken om planene. Alle har levert innsigelser til planene, som ble behandlet politisk i Lier for ett år siden. Endelig vedtatte planer forutsetter enighet med innsigelsesmyndighetene, alternativt at det hele avgjøres på regjeringsnivå.

Følger planen
Lier kommune skriver på sin hjemmeside at arbeidet med planene fortsetter som planlagt. WSP er leid inn i et prosjektbasert kortidsengasjement for å bistå kommunen.

– Jan Willy Føreland, som de siste to årene har ledet arbeidet på fjordbykontoret, har avsluttet sitt oppdrag som følge av sykdom. Han har ledet arbeidet med stort engasjement og faglig dyktighet. Vi er svært lei oss for at han ikke kan følge prosjektet videre, men vi har et godt team med interne og eksterne ressurser som har fulgt prosjektet hele veien, sier kommunalsjef for samfunnsutvikling og kultur, Knut Kjennerud.
 
Styrket laget
Fra WSP er  Geir Hagehaugen og Nils Olav Berge innleid.

– Jeg har full tiltro til at vi skal komme i mål med planarbeidet med de ressursene vi har tilgjengelig per nå og vi vil se nærmere på behovet for ytterligere bistand tilknyttet grunneiersamarbeid og infrastrukturavtaler etter sommeren, sier Kjennerud.

Ekspertise
Hagehaugen og Berge kjenner planene for Fjordbyen bedre enn de fleste. Hagehaugen var tidligere prosjektdirektør i Eidos med ansvar for planarbeidet med områdereguleringen. Berge har også tidligere jobbet med fjordbyprosjektet. De er inne i et såkalt prosjektbasert kortidsengasjement.