Close
Logo
Top Image
Last Next

Jernbanesikring på Lierstranda

Den nye jernbaneovergangen på Terminalen er sikret med lys og bom.
Godstrafikken til tollageret på Lierstranda er lagt om. Det skyldes bygging av det nye sykehuset og helseparken på Brakerøya.

Sporomleggingen kom på plass i påsken. Da stanset Bane NOR togtrafikken i noen få dager. Togstansen ga rom for å legge om sporet til tollageret på Lierstranda. Nå er den nye overgangen godt sikret med lysanlegg og bom.

Toglinja til Terminalen er viktig. Auto Transport Service (ATS) har 40 togvogner som frakter 20.000 nye biler med tog hvert år. Hver eneste dag går fulle jernbanevogner ut fra området med nye biler.

ATS har en lang historie på Lierstranda. Selskapet med over 200 ansatte har planer om å bli i Fjordbyen-området i flere år. Området som skal transformeres til en urban og moderne nllutslippsby, bygges ikke over natten, og ATS kan fortsette sin virksomhet med hovedkontor og tollager på Terminalen i flere år fremover.

Det gamle sidesporet for godstrafikken på Lierstranda gikk over tomta hvor Drammen Helsepark skal bygges og videre mellom Teigen-bedriftene og ut til sjøsiden av Postterminalen.
Picture