Close
Logo
Top Image
Last Next

Bondetopp til Fjordbyen

Bondelagets leder Bjørn Gimming inntar Matveien på Store Gilhus. 
Lier kommune og Næringsforeningen står bak konferansen Matveien inn i fremtiden i låven på Store Gilhus gård tirsdag 13. september. Med seg på laget har de lokale og nasjonale aktører i matnæringen. På scenen står mat- og bondetopper i kø.

Norges Bondelags leder Bjørn Gimming er en av bondetoppene som skal sette fart på diskusjonen. Den handler blant annet om mat som yrkesvei, matlogistikk og mattrender.  Bakteppet er Stortingets mål om økt matproduksjon på norske ressurser, behovet for økt produksjon globalt og klimaendringene som skaper nye utfordringer. 

Deltakerne kan bli klokere og få ny kunnskap og nye impulser.

På scenen vil det holdes innlegg om temaer som:

* Trender i matveien.
* Derfor spiser vi mer frukt og grønt.
* Hvordan og hvorfor skal vi bli mer selvforsynt?
* Hvor kommer maten fra?
* Klimavennlig transport og logistikk på hjul og skinner.
* Matveien som yrkesvei – hvilken kompetanse trenger vi for å møte morgendagens trender og teknologi?

På scenen vil du møte:
 • Gunn Cecilie Ringdal, ordfører Lier kommune
 • Bjørn Kjærand Haugland, Skift Norge – Næringslivets klimaledere
 • Erling Kvernevik, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)
 • Nina Sundquist, Stiftelsen Norsk Mat
 • Christian Anton Smedhaug, AgriAnalyse
 • Marte Brændsrud, RfD
 • Bjørn Gimming, Norges Bondelag
 • Ellen-Margrethe Hovland, Gartnerforeningen
 • Ingebjørg Hjortdal og Arve Aspli, Bama
 • Francesca Accerbi, Kiwi
 • Louise Fuchs, Oda
 • Simen Myhrene, Myhrene AS
 • Mari Mo Osterheider, Hold Norge Rent (HNR)
 • Frøya Hetzel og Kristina Bakk, Palett Ghost Kitchen
 • Martine Austenå, Too Good To Go
 • Rune Kjølstad, Næringsforeningen i Drammensregionen