Close
Logo
Left Left
Top Image
Top Image
Top Image
Top Image
Top Image
Top Image
Top Image
Top Image
Top Image
Top Image
Top Image
Top Image
Top Image
Top Image
Top Image
Top Image
Top Image
Top Image
Top Image
Last Next

Blir verksted og atelier for kunst

Terminalen 4 på Lierstranda blir Kunstnernes Hus for å skape og gi opplevelser.
Terminalen 4 er en romslig murbygning på Lierstranda. Den har i mange år tjent den store bilimporten og bilhåndteringen over Drammen Havn med Lierstranda som helt sentral forutsetning for Drammen Havns solide markedsposisjon for bilbransjen i hele landet. Der er biler lagret, klargjort, fortollet og distribuert ut til landets forhandlere.   Nå kan kunstnere ta over for bilimport. 2500 kvadratmeter kan forvandles til et skapende arbeidsfellesskap for over 50 kunstnere. – Det kan forvandles til gode atelier, verksteder og arbeidsfellesskap i et kreativt og pulserende miljø for å skape og oppleve kunst, sier kulturkonsulent Nina Guzmann Toft.  Hun har dokumentert bygget. Den dokumentasjonen kan du se i billedkarusellen øverst i artikkelen (bla deg gjennom bildene ved hjelp av piltastene). – Vi er råheldige som har Eidos som et fremoverlent og godt eiendomsutviklingsselskap. De kom til oss og tok oss med på omvisning. Nå ønsker vi å utforske muligheten. Spørsmålet er om kunstnerne selv vil til Lierstranda. Ser de mulighetene, kan vi få til et helt unikt hus for skaperglede og opplevelse, sier Toft. Informasjonsmøte
Nå inviterer Lier kommune og Eidos til informasjonsmøte.
– Invitasjonen er målrettet til kunstnere i våre nærkommuner. Lierstranda med Brakerøya stasjon er lett tilgjengelig for kunstnere både i Vestfold, Drammen, Lier, Oslo og Kongsberg. Ser de verdien av å jobbe i et arbeidsfellesskap, så har vi en unik mulighet på Lierstranda nå, sier Toft. Informasjonsmøtet for alle som trenger plass, eller som ønsker å jobbe nært sammen med andre skapende kunstnere, er fastsatt til 7. desember, klokken 14:00 i Terminalen 4.

Her kan du kan melde deg på informasjonsmøtet. – Invitasjonen er sendt. Nå handler det bare om å kjenne sin besøkelsestid, sier Toft. Sentrale stikkord
  • 10 minutter gange fra Brakerøya stasjon – 32 minutter på tog fra Oslo S.
  • Muligheter for gratis parkering tett inntil bygget.
  • I nabolag med etablert industri, næring, lager, logistikk, tett ved Posten Bring og tømmerterminal.
  • Atelier i mange ulike størrelser.
  • Husleie tilpasset kunstnere.
  • Kan være med på å legge rammene og forme stedet.
  • Muligheter for utvikling av prosjektrom, visningssted, arrangement- og konferanserom, fellesverksteder i samarbeid med flere aktører.
  • Tidsperspektiv: 15–20 år levetid for bygget.

Tydelig ambisjon – Vi ønsker å bygge opp et kunstfaglig miljø. Vi kan legge til rette med produksjonslokaler og atelierfellesskap for kunstnere i fjordbyen før den vokser fram, sier Toft. Hun har vært helt sentral i arbeidet med utvikling av kunststrategien for fjordbyen.  Lier har store ambisjoner. Kunst skal være en drivkraft i utviklingen av fjordbyen. Områdeplanen for fjordbyen har vært til førstegangsbehandling politisk. I høst pågår drøftelser med overordnede myndigheter om ulike innsigelser. Kommunens ambisjon er å sluttbehandle planen politisk i 2024. Deretter er det klart for neste steg. Da kommer detaljreguleringer for de ulike områdene i fjordbyen med en strandlinje på fem kilometer med kanaler, øyer og fjordpark. Fjordbyen planlegges for 16.000 innbyggere og like mange arbeidsplasser. Den skal utvikles på myke trafikanters premisser. Her blir gående og syklende viktigere enn bilister. Lang kunstlinje Kunst har i flere år vært en utviklingskraft på Lierstranda. På Gilhus har kunstprosjekter tiltrukket mange tusen besøkende hvert eneste år. Det startet med konteinerutstilling på planen utenfor KID-bygget. Senere er Kunst Rett Vest og lokale utstillinger tatt over på Store Gilhus Gård. – Vi ser at vi her har mulighet til å ta neste steg. Få et fast hus for skaperglede og opplevelser, sier Toft. – Vi tror kunst og kunstnere har mye viktig å bidra med og tilføre. Det er derfor vi har denne satsingen allerede før områdeplanen er vedtatt. Kunststrategien skal utvikles i samarbeid med grunneiere, eiendomsutviklere og kunstnere selv. Ambisjonen er at kunst skal være en utviklingskraft i den nye Fjordbyen, sier Toft. Storbynettverk Kunstprosjektene og kunst som kraft i byutvikling har plassert Lier på Norgeskartet. Kommunen er invitert inn i KOROs storbynettverk.
Tidligere i oktober har Lier et av casene på KOROs årlige høstkonferanse. Også Fjordbyen symposium har satt det hele på kartet og Mark Davy fra Future City London var med Lier både på symposiet og på KOROs høstkonferanse.

Her kan du melde deg på informasjonsmøtet.
 
Picture