Close
Logo
Top Image
Last Next

All forbelastning er etablert

Utfylling med forbelastning er sluttført, sier prosjektleder William Kornmo.
Gilhusbukta gir plass til ny bydel i Fjordbyen Lier og Drammen. Bukta er fylt ut med 200 mål nytt land. Senere skal det etableres kanaler. Når alt er klart, blir utfyllingen delt opp i tre store øyer som knyttes til fast land med broer. Utenfor etableres nytt gruntvannsområde med små øyer og skjerming mot naturreservatet på utsiden.

Gilhusøyene på 160 mål kan gi plass til boliger om få år. Før utfyllingen som startet høsten 2018, ble det gjennomført et omfattende miljøprosjekt med naturrestaurering. Miljødirektoratet satte strenge miljøkrav. Gamle forurensninger etter 85 år med destilasjonsverk er renset, fjernet og tatt hånd om. Sist sommer ble Gilhusbukta friskmeldt. I tillegg ble det etablert 20.000 vertikale drensrør. Metoden fremskynder setningene med flere tiår. 
– Vi har mye instrumentering i området. Dermed kan vi følge med på setningene underveis, sier prosjektleder William Kornmo.

Miljøprosjektene har siden første stund vært ledet av Kornmo. Også utfyllingen i bukta har han ledet. Cirka syv  millioner kubikkmeter masse er etablert. Halvparten er fraktet sjøveien fra Langøya. Resten er kommet med biler fra Drammen og Oslo.

Setningsmålere har vært benyttet under hele prosjektet. Nå skal de kompletteres med nye. Det skal på plass den kommende tiden. Det er et stille arbeid som ikke er merkbar for omgivelsene. Støymålerne viser med tydelighet at utfyllingen er sluttført. 
– Når vi ser at den nye grunnen har satt seg, og utfyllingen er helt stabil, kan bygging starte, sier Kornmo.

Forbelastningen har gitt nytt land som er åtte meter høyt. Beregnet tid før grunnen har satt seg er halvannet til to år.

Kanaler skal etableres, men først kommer siste rest av miljøopprydding på land. Det skal gjennomføres på et mindre område innenfor den gamle kaiplassen til båtforeningen, utenfor KID-bygget.
– Der holder vi oppstarten litt tilbake. Det er ingen avrenning der. Derfor er det greit at arbeidet starter senere, men i god tid før utgraving av kanaler. Også det området skal friskmeldes før det forvandles til en fremtidig offentlig badeplass, sier Kornmo.