Close
Logo
Top Image
Last Next

Teigen vurderer salg

Ring Tore Teigen vurderer salg av anleggene på Lierstranda.
Hellik Teigen AS og Hermod Teigen AS er to synlige bedrifter på Lierstranda. Begge er i gjenvinningsbransjen. Det handler om vrakbiler, metallgjenvinning, mottak og håndtering av avfall, men også salg av gass til private og bedriftskunder.

Ring Tore Teigen er daglig leder i Hellik Teigen AS. Til nettavisen Drammen Live24 sier han at begge eiendommene ses i sammenheng og vurderes solgt.

– Foreløpig sonderer vi markedet. Vi er åpne for å snakke med eiendomsselskaper og investorer, sier han til nettavisen.

Drammen Live24 skriver at flere har reist spørsmål om skraphandel, defragmentering og utskipning av metaller hører hjemme i det som blir en moderne byutvikling med grønn profil. Fjordbyen Lier og Drammen planlegges for 20.000 arbeidsplasser og 20.000 beboere med nærhet til strandlinje og Drammensfjorden.

Teigen-bedriftene har en historie fra 1901. De har vært en del av industrimiljøet på Lierstranda i flere tiår.

– Vi ser etter et industrivennlig sted med kaiplass. Skal vi drive rasjonelt, må defragmentering og utskipning skje på samme sted. Det er båttransport som gjelder, sier Ring Tore Teigen til Drammen Live24 som skriver at eiendomsmeglere anslår Teigen-tomtene til å kunne ha en verdi i markedet på opp mot en milliard kroner.

– Vi har hatt en god dialog med Teigen hele veien og er orientert om utviklingen, men for oss er det ikke aktuelt å kjøpe eiendommene, sier daglig leder Torgeir Finnerud i Eidos Eiendomsutvikling til Drammen Live24.  

(Foto: Nils J. Maudal)