Close
Logo
Top Image
Last Next

Styrker Drammen Helsepark

Prosjektsjef Jon Chr. Simenstad søker ny toppsjef til Drammen Helsepark AS.
– Vi bemanner opp og setter større fart, sier Jon Chr. Simenstad.

 

Drammen Helsepark AS har store ambisjoner. Visjonen er å etablere Europas mest komplette helse- og omsorgsklynge for utdanning, forskning, behandling og næringsutvikling. 
 

Helseparken etableres som nærmeste nabo til Vestre Vikens største lokalsykehus, som er under bygging på Brakerøya i Drammen. 
 

Prosjektsjef Jon Chr. Simenstad i Bane NOR Eiendom AS har tatt hånd om Drammen Helsepark siden februar 2018. Da kom han inn som daglig leder, i en kombinasjon med oppgavene han fyller i Bane NOR Eiendom AS. Nå er stillingen som administrerende direktør utlyst. 

 

Større aktivitet

– Utlysningen av stilling som administrerende direktør er et resultat av økt aktivitet for selskapet. Nå bemanner vi opp. Det handler om å videreføre prosesser med interessenter, leietakere og nye leietakere, og det handler om å styrke samspillet med private og offentlige aktører innenfor helsenæringen. Vår ambisjon er å skape en merverdi for dem som etablerer seg i helseparken, sier styreleder Torgeir Finnerud i Drammen Helsepark AS.
 

Simenstad fortsetter som utbyggingsdirektør i Drammen Helsepark AS. Også det i en kombinert funksjon som prosjektsjef i Bane NOR Eiendom AS.
 

Byggestart i 2021

– Vi planlegger for å starte bygging i 2021, sier han.

Drammen Helsepark skal etableres på tomta mellom jernbanesporet og sykehuset. Der skal selskapet bygge 76.500 kvadratmeter fordelt på flere bygg som vil strekke seg 440 meter langs Helsegata mot det nye sykehuset. I underetasjen kommer parkeringsanlegg for biler og sykler for det nye sykehuset. 
 

Sykehuset skal tas trinnvis i bruk fra høsten 2024. Offisiell åpning skjer i mai 2025. Da skal også første byggetrinn i helseparken stå klart til bruk.