Close
Logo
Top Image
Last Next

Rusken i strandsona

Katarina Ballari i Eidos og Gro Angeltveit i Lier inviterer til strandrydding.

Ingen vil ha søppel i naturen. September er ryddemåneden. Eidos stiller på dugnad.
 

Strandryddeuka vokser. Årets ruskenaksjon i fjæra starter lørdag 5. september. Selveste Strandryddedagen lørdag 19. september avslutter den nasjonale dugnaden.

Eidos stiller opp med konteiner. Den står sentralt plassert på Nøstestranda 4, på Lierstranda, ved innkjøring til Teigen-bedriftene. Der finner du også engangshansker og plastsekker.
 

– Vi heier på alle som rydder søppel i naturen. Bare fint om konteineren må tømmes flere ganger, sier administrasjonsleder Katarina Ballari i Eidos.
 

I Lier kommune er miljørådgiver Gro Angeltveit pådriver. Hun har sørget for plastsekker og hansker på Lierstranda. Hun har også lagt ut hansker og sekker på biblioteket i Lierbyen og på rådhuset i Lierbyen.

– Vi håper så mange som mulig er med på årets strandryddeuke, sier Angeltveit.
 

Temadager

Dagene i den nasjonale dugnaden er gitt ulikt innhold. Det skal være morsomt og det handler om mye mer enn bare strandsona. Her er årets emneknaggord

  • Lørdag 5. er det #nordiskstrandryddedag.
  • Resten av første uka handler det om #ryddedag – så drar det seg til
  • Lørdag 12. og søndag 13. er det duket for #enturmedmening
  • Mandag 14. er det klart for å #taenforlaget. Vi rydder på hjemmebane.
  • Tirsdag 15. er det #barnasdag
  • Onsdag 16. er det #virydderpåland
  • Torsdag 17. er det #ryddmedjobben
  • Fredag 18. er det #dykkeaksjoner og #vasseaksjoner
  • Lørdag 19. handler det om #strandryddedagen – så avsluttes det hele
  • Søndag 20. med #viryddermikroplast og #småsøppel