Close
Logo
Top Image
Last Next

Planprogram for Fjordbyen vedtatt

Planprogrammet beskriver formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og deltagere, medvirkningsopplegget,
alternativer som vil bli vurdert og behov for utredninger.

Planprogrammet for områdereguleringsplanen ble vedtatt av kommunestyret 26. april 2018
og kan leses her