Close
Logo
Last Next

Inngått kontrakter for nytt sykehus i Drammen

Stortinget vedtok i juni 2017 at det bevilges 70 millioner kroner i lån og en samlet låneramme på 8 460 millioner kroner (2017-kroner) til nytt sykehus i Drammen.

Dette tilsvarer 70 prosent av estimert kostnadsramme. Lånet skal utbetales i perioden 2017–2024. I statsbudsjettet for 2018 ble ytterligere 425 millioner kroner bevilget i lån til sykehusprosjektet.

Nytt sykehus i Drammen skal være lokalsykehus for Lier, Drammen, Nedre Eiker, Røyken, Hurum, Sande og Svelvik og ha områdefunksjoner for hele Vestre Viken. Det skal etableres stråleterapi og ha integrerte lokaler for psykiatri.
 

Nytt sykehus på Brakerøya skal etter planen bygges i 2019-2024, med testing og suksessiv innflytting i 2024/2025.
 

Helse Sør-Øst RHF har inngått kontrakter for arkitekt- og rådgivertjenester til nytt sykehus i Drammen. Kontraktene har en verdi på om lag 100 millioner kroner for forprosjektet, fordelt på syv fagvise kontrakter.
 

Arbeidet med å prosjektere nytt sykehus i Drammen begynner i januar 2018.
 

– Det har vært veldig god respons på konkurransen. Vi har i dag inngått avtaler med meget erfarne og kompetente arkitekter- og rådgivere. Til sammen utgjør disse et slagkraftig prosjekteringsteam, sier prosjektdirektør Dag Bøhler.
 

Les mer om kontraktsinngåelsene her:
https://www.helse-sorost.no/nyheter/inngatt-kontrakter-for-nytt-sykehus-i-drammen