Close
Logo
Top Image
Last Next

Nytt sykehus følger tidsplanen

AF Gruppen har vunnet en ny stor kontrakt for bygging av det nye sykehuset.
Bygging av nytt sykehus på Brakerøya følger tidsplanen. Den tilsier at byggearbeidene med sentralbygget, fasader og tak, skal starte i februar 2022. Den jobben skal AF Gruppen utføre.
Kontrakten som har en verdi på 285 millioner kroner, ble signert 4. februar. Arbeidene starter om ett år og i august 2023 skal jobben være utført. Da er fasadene og taket på det aller meste av det nye sykehuset ferdig.

Sykehuset vil bestå av flere bygg. Alt knyttes sammen med en gjennomgående glassgate. Også den inngår i kontrakten AF Gruppen nå har vunnet.

– Vi mottok fem tilbud. Vi har klart å lande en kontrakt hvor planlagte løsninger blir realisert innenfor de økonomiske rammene vi har. I forhandlingene har vi fått en bekreftelse på at konseptet kan realiseres innen oppsatte tidsrammer. Vi ser fram til videre godt samarbeid med AF Gruppen, sier prosjektdirektør Arnstein Hodne.

AF Gruppen har vært med på sykehusbyggingen siden Brakerøya-tomta ble klargjort for sykehusbygging. I 2019 handlet den første store AF Gruppen-kontrakten om miljøsanering og riving av de gamle industribyggene til ABB.