Close
Logo
Top Image
Last Next

Nytt styre i helseparken

Morten Austestad (bildet) er ny styreleder i Drammen Helsepark AS. 
Prosjektdirektør Morten Austestad i Bane NOR Eiendom AS er ny i styret. Inn i styret går også advokat Eva Hagen som er styreleder i Eidos Eiendomsutvikling AS og administrerende direktør Asgeir Solheim i Fabritius Gruppen som også er styremedlem i Eidos Eiendomsutvikling AS, etter ekstraordinær generalforsamling 28. oktober.

Endringene i styret henger sammen med endringer på eiersiden i Eidos Eiendomsutvikling AS tidligere i år. Der økte Bane NOR Eiendom sin eierandel til 22,5 prosent og Fabritius Gruppen kom inn med tilsvarende eierandel fra august i år. Lier kommune er største eier med 55 prosent.

Endringene er et resultat av at Drammen Havn solgte seg ut av Eidos fra årsskiftet. Aksjene ble solgt av Lier kommune og Bane NOR Eiendom som begge benytter forkjøpsretten. I august solgte Lier kommune seg ned til 55 prosent som er lik andelen kommunen har hatt siden etableringen av selskapet i 1971.

Drammen Helsepark eies av Bane NOR Eiendom AS og Eidos Eiendomsutvikling AS. Selskapets visjon er å etablere Europas mest komplette helse- og omsorgsklynge for utdanning, forskning, behandling og næringsutvikling. Byggestart for helseparkens 76.000 kvadratmeter næringseiendom på tomta mellom Drammen nye sykehus og Brakerøya stasjon er høsten 2021.

Slik er det nye Drammen Helsepark-styret:
  • Morten Austestad, styreleder
  • Eva Hagen
  • Erik Kreyberg Normann
  • Karita Bekkemellem
  • Per Atle Tufte
  • Asgeir Solheim