Close
Logo
Top Image
Last Next

Jobbedag søndag for nytt sykehus

Søndag 8. november blir støymessig som normal arbeidsdag på Brakerøya.
Det er Helse Sør-Øst som informerer om støy fra byggeplassen for nytt sykehus søndag 8. november. Informasjonen ligger som nabovarsel på informasjonssiden til nytt sykehus. 

Arbeidstiden søndag er som en normalarbeidsdag, fra 07 til 19. Støyen fra byggeplassen skal også bli som på en vanlig hverdag, informerer Helse Sør-Øst.

Jobbing søndag 8. november henger sammen med testing av nytt boresystem på byggeplassen. Testen skal gjennomføres utenom alt annet arbeid. Det er for å minimere feilkilder og mulig påvirkning fra annen støy og annen aktivitet. Det skal med andre ord ikke bores samtidig med at andre maskiner er i sving. Alt som skjer søndag 8. november er derfor test av nytt boresystem.

I disse dager jobbes det med fundamentering og bygging av kjellere for det nye sykehuset. 

Nytt sykehus i Drammen er starten på Fjordbyen. Det skal ha offisiell åpning i mai 2025. Neste høst starter bygging av Drammen Helsepark. 

Det nye sykehuset skal være lokalsykehus for Lier, Drammen og tidligere Sande kommune i Vestfold og ha områdefunksjoner for hele Vestre Viken. Det skal etableres stråleterapi og ha integrerte lokaler for somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig rusbehandling.