Close
Logo
Top Image
Last Next

Nye veier for gående

Gang- og sykkelveien på Brakerøya vil bli lagt om flere ganger i årene fremover.
Bygging av nytt sykehus og helsepark på den tidligere ABB-tomta på Brakerøya vil gi flere omlegginger av veien for gående og syklende i årene fremover. Turstien langs elva utenfor Drammen Fjernvarme ble stengt allerede i mai. Den gjenoppstår ikke på nøyaktig samme sted. Men etter at alt er ferdig, skal du kunne gå langs vannkanten fra Gilhus til Drammen sentrum.

Turstien ble stengt i mai etter søknad og godkjenning av Drammen kommune. Det er laget en midlertidig gang- og sykkelvei mot Drammen. Det er satt opp flere skilt med kart og piler for å hjelpe gående og syklende med å finne fram på alternative ruter forbi byggeplassen på Brakerøya, skriver Helse Sør-Øst på sin prosjektside for nye Drammen sykehus.

Gang- og sykkelvei langs elveparken mellom Lier og Drammen skal med enkelte kortere unntak opprettholdes gjennom hele byggeperioden. Det samme skal forbindelsen til Brakerøya fra Drammen langs Nedre Strandgate/Fjordparken og forbindelse til Brakerøya fra Engene/Tomineborgveien gjennom eksisterende undergang i Nedre Strandgate.