Close
Logo
Top Image
Last Next

Miljø og bærekraft viktigst for unge

Ungdom prioriterer miljø på topp, viser innspillene til Fjordbyen.
Unge prioriterer miljø og bærekraft tydeligst i innspillene til Fjordbyen Lier og Drammen. Det viser fersk analyse av alle innspillene i den digitale portalen for medvirkning. Over 3000 innspill er analysert. En egen kampanje mot unge er gjennomført på Instagram og Facebook.  
 

Miljø og bærekraft peker seg ut som aller viktigst for dem under 20 år.
 

En kampanje på Instagram og Facebook ga svar på ungdommenes prioritering for Fjordbyen. Videoen «Vil du høre noe helt sjukt» ble vist til alle under 20 år i Drammen og Lier i løpet av to uker i april og mai.
 

Miljø viktigst

390 klikket inn på den digitale portalen for medvirkning etter å ha sett videoen. Nå er resultatene analysert. Unge prioriterer grønne verdier mest. Hensyn til miljø og bærekraft er viktigere for denne aldersgruppen enn for folk som er godt voksne.

– Det er bra ungdom legger mest vekt på miljø og bærekraft. Det passer flott for oss i grønne Lier og ambisjonen vi har for Fjordbyen, sier ordfører Gunn Cecilie Ringdal i Lier.

– De unges stemmer er kanskje aller viktigst. Det er dem vi planlegger for, sier prosjektutvikler Geir Hagehaugen i Eidos Eiendomsutvikling. 
 

Nært på sjølivet

Synne Trønnes (18) i Lier er en av dem som grep muligheten til å si sin mening om Fjordbyen under ungdomskampanjen. 

– Planene for Fjordbyen ser veldig fine ut. Tenk så flott å kunne bo så nært Drammensfjorden. Det blir helt unikt, sier Synne Trønnes som også kan finne sin nye arbeidsplass der.

Hun er i ferd med å utdanne seg til helsefagarbeider og har lærlingkontrakt i hjemkommunen.

– Jeg er kjempefornøyd i Lier og med arbeidsplassen min, sier hun.
 

3000 har deltatt

Over 3000 innspill er gitt til planarbeidet i den digitale portalen. Det er derfor lett å sammenligne aldersgrupper.

Hos ungdom står bilen lavt i kurs. Der handler det om gode gang- og sykkelveier og godt kollektivtilbud.

Mest forlokkende er forventninger om å bo og leve sjønært med liv på og ved sjøkanten med gangveier, restauranter, barer, kafeer og treffsteder. 

Det handler om variert botilbud med fellesområder for grilling, idrett, lek og kultur, alt sammen på miljøets premisser og med bærekraft som grunnlag for oppbyggingen.

– De unges engasjement og oppslutning er veldig morsomt. Det gir oss som skal realisere Fjordbyen ekstra energi i arbeidet, sier Ringdal.
 

80.000 visninger

Kampanjefilmen ble promotert 80.000 ganger på to uker

Flest visninger fikk filmen på Instagram, mens fire av ti har sett den på Facebook. De aller fleste var under 20 år.

Filmen er tatt opp på Brakerøya og Lierstranda. Det området skal forvandles fra gammel industri til en ny og moderne fjordby med 20.000 beboere og like mange nye arbeidsplasser.

Eidos Eiendomsutvikling skal levere forslag til områdereguleringsplan på senhøsten i år. Deretter skal forslaget avgjøres av politikerne i Lier.
 

Vant kinobilletter

  • Deltakere som gjennomførte spørreundersøkelsen rettet mot ungdom under 20 år, fikk mulighet til å delta i trekning av kinobilletter etter at hele undersøkelsen var besvart.
  • Vinnerne er nå trukket. De som vant, er Synne Trønnes og Amelia Bye-Andersen. Begge er bosatt i Lier og kan bruke sine gavekort på alle kinoer til Nordisk Film.
Picture