Close
Logo
Top Image
Last Next

Fundamentering er startet

I mai startet arbeidet med å fundamentere nytt sykehus med pæler. 
Smittervernstiltak ble innført på byggeplassen på Brakerøya 13. mars. Det har gitt endringer i arbeidsdagen, men fremdriftsplanen for nytt sykehus i Drammen følges. I mai startet arbeidet med å fundamentere bygget med pæler og å bygge kjelleren på det nye sykehuset, melder Sykehusbygg på sine hjemmesider.

På byggeplassen er det byggeleder Klara Hallenborg som leder arbeidet. På bildet er hun sammen med prosjektdirektør Dag Bøhler på byggeplassen på Brakerøya.

Smittevernstiltakene som ble innført i mars, har gitt større avstand mellom dem som bygger det nye sykehuset. Alle har fått større plass inne på brakkeriggen og antallet på byggeplassen er på et minimum. Lunsjen inntas på arbeidsplassene i maskinene og rengjøring er trappet kraftig opp.

– Tomten skal heves så den ligger flomsikkert. Den skal tåle en tusenårsflom. Inngangspartiet skal ligge 3,4 meter høyere enn i dag. Det har vært dager her da stemningen har vært litt mindre god. Vi har hatt ekstreme utfordringer med flo i år, og det har vært enkelte dager det har vært vanskelig å holde på med spuntearbeidet, fordi alt ligger under vann, sier Dag Bøhler i reportasjen Sykehusbygg har publisert på sine hjemmesider.

– Det er en masse pæler i grunnen her fra før, så det har vært et stort arbeid for å kartlegge dem. Der har rådgiverne våre gjort en kjempejobb, sier Klara Hallenborg.

Hun berømmer alle hun jobber sammen med for å bygge det nye sykehuset.
– Det gjøres et veldig godt arbeid på byggeplassen, og alle vi jobber sammen med bidrar konstruktivt, slik at arbeidene ligger på plan på tross av restriksjonene etter den globale pandemien, sier hun.

Det nye sykehuset i Drammen blir ett av landets største og skal være i drift i 2025. Da åpner dørene til 122.000 kvadratmeter. Sykehuset skal ha 378 somatiske døgnplasser og 167 døgnplasser for psykisk helsevern, i tillegg til føderom, polikliniske plasser, operasjonsstuer og stråleterapirom.

Her kan du høre Dag Bøhler på byggeplassen på Brakerøya i en podcast fra Sykehusbyggerne.  Episoden handler om mer enn nytt sykehus i Drammen, men heng på så får du høre hvordan Sykehusbygg møtte pandemien i mars.