Close
Logo
Top Image
Last Next

Lier-bonde først med gårdsutsalg av edle dråper

Frukt- og bærprodusent Marius Egge er først i landet til å åpne gårdsbutikk med salg av egenprodusert alkoholholdig drikke med over 4,7 prosent alkohol. Den første kunden i den nye gårdsbutikken på stabburet var ingen ringere enn landsbruks- og matminister Jon Georg Dale (Frp).

Fra 1. juli er det tillatt å selge drikkevarer med høyere volumprosent direkte fra produsent. Salgsbevillingen kan nå også omfatte varer opp til 22 prosent alkohol.

– Dette er en viktig milepæl for norsk frukt- og bærproduksjon. Vi håper det kan bidra til å få flere turister til Lier, sier Marius Egge.
 

Bynær gårdsturisme

Egge gård er allerede anerkjent i inn- og utland for sine produkter, og er et godt eksempel på innovativt landbruk i Grønne Lier.

Lier kommune blir ofte omtalt som Oslos spiskammer, og er den største hagebruk-kommunen i landet. Nå håper Marius Egge å få til samarbeid med turistaktører i hovedstaden slik at flere turister kan oppleve bynær gårdsturisme i Lier.

– Vi håper å få organisert bussturer fra Oslo, så turister kan komme til Lier for omvisning og smaksopplevelser, fortsetter han – og appellerer samtidig til kolleger andre steder i bygda.
 

Statsråden første kunde

Den første kunden i den nye gårdsbutikken på stabburet var selveste landsbruks- og matminister Jon Georg Dale (Frp).

– Den nye loven åpner for nye muligheter for landbruket. Mange produsenter har etterspurt dette, og vi håper lovendringen kan bidra til at gode norske tradisjoner utvikles videre, sier Dale.

Han lot seg imponere over hva Lier-bonden har fått til.

– Det er et fantastisk butikklokale og gode produkter, uttaler statsråden med et smil.
 

Innovasjon i Grønne Lier

Også kommunalsjef for samfunn, Synnøve Tovsrud, i Lier kommune er imponert over hva Egge gård får til.

– Landbruket i Lier har tradisjon for å være innovative, og det representerer en stor verdiskapning fra jord til bord, sier Synnøve Tovsrud.

Nettopp denne type landbruk og innovativ tenkning er også viktig i utviklingen av Fjordbyen på Lierstranda og Brakerøya.

– Den grønne næringen i Lier er sentral for utviklingen av Fjordbyen. Her ønsker vi å forene det grønne med det urbane, sier Tovsrud.