Close
Logo
Top Image
Last Next

Innspillsrunden er avsluttet

Fristen for å melde inn innspill til planprogrammet for områdereguleringsplanen på Lierstranda gikk ut 15. august, og nå blir det spennende å gå gjennom innspillene og ta prosessen videre.

Lier og Drammen er i full gang med utviklingen av fjordbyen. Flere viktige milepæler for realisering av planene er nådd, og det kommer til å skje mye de neste årene.
 

Planprogrammet er en plan for planen, og legger føringer for hva det er viktig å undersøke og utrede i det videre arbeidet, og i hvilken rekkefølge det bør skje. Når vi er i gang med ett av Norges største byutviklingsprosjekter trenger vi gode innspill og en bred offentlig debatt. De beste løsningene oppnås gjennom åpenhet, fakta og debatt.
 

Vi takker for innspillene som har kommet inn.
 

Et vedtatt planprogram gir oss god fart videre, og vi gleder oss til reisen sammen med dere.

llustrasjon: Ghilardi Hellsten Arkitekter - Norsam