Close
Logo
Top Image
Last Next

Legevakt i fjordbyrådet

Legevakt i helseparken kan stå klart i 2025, sa Gøril Bergh i fjordbyrådet. 
Ny legevakt og helsehus i Drammen kan stå klart samtidig med nytt sykehus. Det åpner i mai 2025. Da er også første byggetrinn i helseparken klart for publikum. Det består minimim av parkeringsanlegg for sykehuset. 

Det kom fram av foredraget påtroppende daglig leder Gøril Bergh i Drammen Helsepark AS, holdt for fjorbyrådet da det møttes tidligere i januar. Opptak fra møtet er publisert på hjemmesiden til Lier kommune. Der kan du se hele møtet, og bli oppdatert om status for det aller meste som handler om den nye fjordbyen. 
 

Planene om å etablere legevakt og helsehus i helseparken er et resultat av en intensjonsavtale mellom Lier kommune og Drammen kommune. Forprosjektet for gjennomføring ble utført i januar 2019. 

Helseparken med 76.000 kvadratmeter, bygges av Drammen Helsepark AS. Den kommer som nærmeste nabo til nytt sykehus. I helseparken er det regulert ny legevakt og nytt helsehus. Det er planlagt for 105 senger og kan knyttes sammen med det nye sykehuset med en gangbru. 
 

Pasientens beste

– Løsningen er pasientsmart. Den gir en trygg og rask forflytning av pasienter mellom kommunal og statlig helsetjenester. I tillegg er det bra for miljø og offentlig ressursbruk, sa påtroppende daglig leder i Drammen Helsepark, Gøril Bergh, da hun møtte fjordbyrådet.
 

Fjordbyrådet består av politikere fra Lier og Drammen. Det er et samarbeidsorgan mellom de to kommunene som har en avtale om å utvikle Fjordbyen Lier og Drammen til et urbant område. Sykehus og helsepark inngår i planområdet for den nye fjordbyen som planlegges for 16.000 beboere og 16.000 arbeidsplasser.
 

Gøril Bergh overtar som daglig leder i Drammen Helsepark AS 1. mars. I fjordbyrådets møte la hun fram en løsning for å kunne åpne legevakt og helsehus samtidig med nytt sykehus, i mai 2025. 
 

Tilbyr leieavtale

– Vi har tilbudt Drammen kommune at vi kan bygge legevakt og helsehus for kommunen. Så kan kommunen leie fram til den eventuelt selv ønsker å kjøpe eiendommen. Vi kan ha bygget klart samtidig med sykehuset i mai 2025, sier Bergh.

Den informasjonen ga hun også i sitt foredrag til fjordbyrådet.
 

– Vår løsning er fleksibel og lite kostnadsdrivende for kommunen inntil et eventuelt kjøp, sier Bergh.
 

Også andre offentlige aktører som skal inn i helseparken kan få samme modell.

– En modell for utleie kan også være aktuell for andre offentlige aktører, så som fylkeskommunen med tanke på helsefagutdanning i helseparken, sier Jon Chr. Simenstad i Drammen Helsepark. 
 

Visjonen til Drammen Helsepark er å skape Europas mest komplette helse- og omsorgsklynge for utdanning, forskning, behandling og næringsutvikling. Sykehuset blir motor i helseklyngen. Helseparken har plass til alle virksomheter som har pasienter og helse som kjerneområde. 
 

– Sammen med sykehuset skal vi utvikle et levende byrom. Helseparken og sykehuset binder Fjordbyen sammen med Drammen sentrum, sier Bergh.