Close
Logo
Last Next

Lager næringsplan for Lier kommune

Lier kommune er i oppstarten av arbeidet med en strategisk næringsplan for Lier kommune. Hensikten er å gi eksisterende næringsliv forutsigbarhet, samtidig som kommunen ønsker å tiltrekke seg nye aktører.

Arbeidet med næringsplanen var ett av temaene som ordfører i Lier, Gunn Cecilie Ringdal (H), snakket om da hun holdt foredrag under frokostmøte på Haugestad i regi av Lier næringsråd og Drammen næringslivsforening.
 

– Vi ønsker å involvere næringslivet i dette arbeidet. Det er dere som vet hvor skoen trykker og kan gi oss som offentlig aktør nyttige innspill, var henne budskap til de fremmøte representantene fra næringslivet i Lier og Drammen.
 

Presentasjon – frokostmøte næringsrådet 10.nov 2015

Arbeidet med fjordbyen og den ferske mulighetsstudien for kollektivknutepunkt var også viktige temaer som hun snakket om. For samtidig som Lier, i tett samarbeid med Drammen, skal utvikle en urban fjordby, skal bygda fortsatt være grønn og matjorda vernes.
 

– Vet dere at 80 prosent av alle krydderurter som dyrkes i Norge, dyrkes i Lier? spurte ordføreren forsamlingen.
 

Leder av Lier næringsråd, Knut Andreas Kran fra Asko Drammen, er glad for at kommunen nå setter i gang arbeidet med næringsplanen.
– Dette gleder vi oss til å bidra inni. Det skjer mye spennende i Lier, ikke minst hvordan man må jobbe for å tiltrekke seg nytt næringsliv til fjordbyen, uttalte han under møtet.