Close
Logo
Top Image
Last Next

Begrenser farten i Gilhusområdet

Lastebilene som frakter stein til Gilhusbukta får datastyrt fartsbegrensning.
Stein til Gilhusbukta kommer nå med biler. Det gir mer tungtrafikk for dem som bor og jobber på Gilhus.

– Vi gjør tiltak for å redusere belastningene, sier prosjektleder William Kornmo. Det er nå innført datastyrt hastighetsbegrensning for bilene som frakter stein.
Utfylling i Gilhusbukta har i liten grad vært til ulempe for beboere og dem som jobber i Gilhus eller på Lierstranda. 3,5 millioner tonn stein er fraktet sjøveien fra Langøya. Fortsatt skal det fylles ut 2,5 millioner tonn stein. Den kommer med lastebiler. I første omgang kommer det aller meste fra den nye Drammenstunnelen gjennom Strømsåsen som Bane NOR bygger for den nye Vestfoldbanen.

– Moderne biler har GPS. Den sier nøyaktig hvor bilene befinner seg. Dermed kan vi overstyre bilenes hastighet ved hjelp av dataprogrammering i bilene som kjører stein for oss. Vi begrenser hastigheten til 20 kilometer i timen på Gilhus-området, sier Kornmo.

Den lavere hastigheten gir mindre støy, mindre støv og rystelser og bidrar også til økt sikkerhet for myke trafikanter.

– Vi jobber med flere tiltak. Ett er å åpne den tidligere snarveien ned til den gamle båthavna på Gilhus, sier Kornmo. Den løsningen vil resultere i at bilene kan kjøre i en slags rundkjøring på Gilhus. De kan benytte ulik vei inn og ut fra anleggsområdet. Dermed kan gjenåpningen av snarveien til kaia føre til en halvering av antall lastebiler som frakter stein på den delen av strekningen hvor det ikke er etablert gang- og sykkelvei.

– Sammen med datastyrt hastighetsbegrensning skal det også gi økt sikkerhet, sier Kornmo.