Close
Logo
Top Image
Last Next

Satser tungt på kunst

Lier kommune satser på kunst i utviklingen av Fjordbyen Lier og Drammen.

Kommunen vil ha kunstnere med på laget. I disse dager er det utlyst en åpen prekvalifisering for kunstnere. Overskriften er «Kunst som katalysator for stedsutvikling i Fjordbyen i Lier og Drammen».
Kunstnere som vil kvalifisere seg, må kjenne sin besøkelsestid. Konkurransen er lyst ut offentlig. Den utlysningen finner du mer om på kommunens hjemmesider.

Kunst i Fjordbyen
I 2018 startet prosjektet «Kunst på Lierstranda». Prosjektet har de to siste årene holdt til i tre containere og har gjennomført flere prosjekter og arrangementer sammen med kunstnere og kunstinstitusjoner.  
Kunstprosjektet er tenkt som en del av fjordbyutviklingen. Det skal vokse fram sammen med utviklingen i området og nabolaget. Utgangspunkt skal være Liers kultur- og landbrukshistorie. Samtidig skal det peke mot fremtiden.
Utfordringene til dem som vil kvalifisere seg er blant annet formet gjennom spørsmålene: «Hva er Liers identitet og verdigrunnlag i dag og hvordan vil vi forme veien inn i fremtiden? Og hvordan kan kunstverket bygge opp under Liers visjon: Grønne Lier – for alle innbyggere?»

Forutsetter samspill
Skoleklasser, frivillige foreninger eller andre nærmiljø-grupper skal helst involveres i deler av kunstprosjektet. Det er satt av penger i budsjettet til involvering og medvirkning. Det kan for eksempel skje som utvikling av et formidlingsopplegg eller som workshop.
Kunstnere som går videre i konkurransen må regne med tett dialog med arkitektgruppen, utbygger og kommunen i prosjektutviklingen.  Arkitektgruppen består av LINK Arkitektur, WSP og Multiconsult. En tanke er at kunstverket kan bidra til å utvikle en kunstarena og møteplass.

Tre faser
Utlysningen handler om å kvalifisere til seg. Tre kunstnere velges ut. De vil delta i en lukket konkurranse for skisseprosjekt med et detaljeringsnivå som gjør det mulig å vurdere gjennomføring. Valgt skisse skal være utgangspunkt for et «midlertidig permanent» kunstverk som først plasseres i Gilhusbukta.
Senere skal det kunne flyttes til annet egnet sted i Fjordbyen for å utvikles videre som et permanent prosjekt i fase III.
Prosjektet er delt opp i tre faser:

Fase I – Åpen prekvalifisering: Tre kunstnere/kunstnerteam velges til befaring og lukket, honorert konkurranse. Leveranse vår 2020: skisser, kostnadsoverslag og presentasjon av disse. Utstilling og evaluering av skisser mai/juni 2020.

Fase II – Kontraktsinngåelse med valgt kunstner/kunstnerteam. Videreutvikling og produksjon av valgt ideskisse i form av midlertidig permanent kunstverk: august 2020 – mai 2021.

Fase III – Videreutvikling av midlertidig permanent prosjekt til permanent etablering av kunstprosjekt: August 2021 – tidshorisont avhenger av prosjekt, kostnad og øvrig stedsutvikling.


Foto: AVAS/Asplan Viak.

 
Picture