Close
Logo
Top Image
Last Next

Ny skole på høring

Bygging av ny skole i Fjordbyen er ute på høring. Høringsfristen er 16. mars.
Høringen handler om mer enn ny skole i Fjordbyen. Den handler om ny skolestruktur og endring av skolekretsgrensene i Lier. Høringen er ønsket av oppvekst-, kultur- og idrettsutvalget og er en del av utarbeidelsen av skolebehovsplanen. Lier planlegger for vekst. Den kommer i ytre Lier og først i Fjordbyen, skriver kommunen på sine hjemmesider.


Flest mulig elever skal kunne gå eller sykle til skolen. I Fjordbyen forventes det et innbyggerantall på 20.000 de neste 20–30 årene. Den nye skolen kan stå klar til bruk fra skoleåret 2025/26.Fjordbyen-skolen vil tilhøre det som i dag er Høvik skolekrets. Prognosene tilsier et elevtall på 2400 i den skolekretsen. Det er en betydelig vekst. I dag har skolen 920 elever.

Et alternativ er å bygge en ny skole i Fjordbyen for 700 elever. Da den åpnes i 2025/26, kan den ha mellom 350 og 410 elever og være en kombinert barne- og ungdomsskole fram til den blir for liten. Da kan barnetrinnet eller ungdomstrinnet flytte til en ny skole i Fjordbyen. Trygg skolevei med overgang over Strandveien og jernbanen vil ligge inne i planen.

Av spørsmålene det ønskes svar på er om den nye skolen i Fjordbyen bør bygges som kombinert barne- og ungdomsskole, eller en barneskole og en ungdomsskole. Se alle høringsspørsmålene og hele saken på Lier kommunes hjemmesider. Der er også lenke til å sende inn høringssvar.


Foto: AVAS/Asplan Viak

 
Picture