Close
Logo
Top Image
Last Next

Vil vurdere færre P-plasser

Sykehuset vurderer antall P-plasser og går i dialog med Drammen kommune. 
Det nye sykehuset er under bygging i Fjordbyen. Det skal stå klart for pasienter i løpet av 2025. Det er pålagt å sikre inntil 1540 parkeringsplasser. 600–800 skal forbeholdes ansatte. I tillegg kommer 120–140 plasser for vakthavende personell og tjenestebiler og minimum 600 for pasienter og besøkende. 

Det nye sykehuset på Brakerøya erstatter dagens Drammen sykehus og Blakstad sykehus. Det blir klart størst av de fire sykehusene i Vestre Viken HF. 

Brakerøya er perfekt for kollektivtransport. Sykehuset får nærmest egen jernbanestasjon. I tillegg planlegger Braker hurtigbusstilbud, og det skal leges til rette for gående og syklende. Nå sier Vestre Viken HF i en henvendelse til Drammen kommune at foretaket ønsker å optimalisere transport og miljøvennlighet og ber kommunen avklare hvordan minimum og maksimumskravene til parkeringsplasser skal forstås.

Drammens Tidende skriver at det innebærer en vurdering av å redusere antall parkeringsplasser for biler. Det henger sammen med at sykehuset bygges nær Drammen sentrum, får gode busstilbud og direkte togforbindelse til Kongsberg, Oslo og Vestfold. 

Grønn mobilitet er prioritert for sykehuset og helseparken. De som reiser kollektivt skal ha kortest gange til sykehuset, heter det i brevet Vestre Viken har sendt til Drammen kommune.

– Det vil selvfølgelig være tilgjengelige parkeringsplasser for pasienter og besøkende som er avhengig av biltransport. Det bygges allerede parkeringsplasser for denne gruppen, siterer Drammens Tidende fra en e-post redaksjonen har mottatt fra direktør Mai Bente Myrvold. Hun blir toppsjefen for det nye sykehuset da det åpner dørene i 2025.