Close
Logo
Top Image
Last Next

Vil høre din mening om Fjordbyen

Kjersti Wilhelmsen, Knut Kjennerud og Jan Willy Føreland vil høre din mening.
Områdeplanen for Fjordbyen er ute på offentlig ettersyn. Fristen for å gi tilbakemelding på planene før den sendes videre til politisk sluttbehandling og endelig vedtak, går ut 2. juni. Alle som vil uttrykke egne meninger og påvirke det ene eller det andre, må komme på banen før 2. juni.
– Vi ønsker at flest mulig av alle som bor i Lier blir best mulig informert og hører fra seg. Jo flere innspill, desto bedre grunnlag for politikerne når de skal ta endelig stilling til planen, er melodien på Fjordbykontoret. Der er samfunnsplanlegger Kjersti Wilhelmsen og kontorets leder Jan Willy Føreland, sammen med kommunalsjef Knut Kjennerud, dypt involvert i arbeidet med å lose planen fram til politikerne. 

Åpent møte
Fjordbykontoret inviterer til to åpne møter for å informere om planen. Det første møtet gjennomføres på biblioteket i Lier mandag 15. mai. 

Neste mulighet for å høre om planene fra dem som er best orientert, og som nå sitter med ansvaret, er 23. mai. Også da er stedet biblioteket.

– Klokken 18:00 drar vi i gang møtet. To timer senere er målet at alle er godt informert og at alle som har innspill og kommentarer, har kommet til orde, sier Føreland.

Digital portal
Du må ikke stille opp på biblioteket mandag for å komme med innspill og kommentarer. Lier kommune har etablert en digital portal. Det gjør det enkelt for alle å gi tilbakemelding og sende inn forslag til hvordan planen kan bli enda bedre. Den finner du ved å klikke her.

Alle dokumentene, utredningene og konsekvensutredningene er samlet hos Lier kommune. Her er det mulig å lese seg opp på alle detaljer.