Close
Logo
Top Image
Last Next

Vil ha vitensenter i Fjordbyen

Politikerne i Lier vil utrede etablering av vitensenter i Fjordbyen. 
Norsk landbruksteknologi er i kraftig medvind. Innovasjon Norge har agritech som eget satsingsområde. På tre år er det tilført 67 millioner kroner til 33 agritech-selskaper. Det har skapt grunnlag for en halv milliard kroner i private investeringer. Eksport av norsk landbruksteknologi er i vekst.

Nå vil Liers politikere sette større fart på utvikling av landbruksteknologi i egen kommune, plassert i Fjordbyen. 

Frode Sundseth (bildet) som er den kommende gruppelederen for Høyre, står bak initiativet. Det fikk oppslutning fra hele kommunestyret 11. oktober i år. Det resulterte i en bestilling fra politikerne. De vil derfor få en sak om mulighet for å etablere vitensenter innenfor landbruksteknologi i Fjordbyen til behandling. Også plassering, finansiering og driftsgrunnlag etter etablering skal utredes.

I kommunestyret sa Sundseth at Liers forutsetninger er gode:  – Lier har kunnskapsrike bønder som er sultne på mer kunnskap. Vi har derfor gode forutsetninger for å etablere et agritech-senter (landbruksteknologisenter) som vil bidra med forskning og utvikling av ny teknologi i nært samarbeid med næringen.

Han pekte på Fjordbyen som plassering av senteret.

– I Fjordbyen vil Lier få mange nye innbyggere. Et vitensenter i Lier med matproduksjon og miljø som kjerneområde vil sørge for å ivareta Liers identitet i en ny bydel og gi innbyggerne en tilhørighet til kommunen, sa han.