Close
Logo
Top Image
Last Next

Vannmiljø i byutvikling

Fjordbyen setter vannmiljø i sentrum for byutvikling.
Fjordbyen åpner strandlinja på Lierstranda for folk flest. Byen vil strekke seg 2,5 kilometer langs Drammensfjorden. Strandlinja blir dobbelt så lang. Etablering av øyer,  kanaler og skjærgård med gruntvannsområde mot Linnesstranda betyr at vann får en helt sentral plass i byutviklingen.

Vannmiljø vil være et bærende innslag i byen som skal knytte den blå fjorden sammen med grønne Lier. Det skal debatteres under Fjordbyen Symposium 15. november. Da samler Lier kommune og Eidos Eiendomsutvikling noe av den beste kompetansen på området for å utveksle kunnskap om vannmiljø i byutvikling.

Fjordbyen Symposium ble etablert for ett år siden. Da handlet det om kunst som utviklingskraft. I år er temaet vannmiljø. I tillegg til fjordbyens plassering med den lange strandlinja til fjorden, handler bakteppet også om klimaendringer med villere og våtere klima i årene som kommer. 

Lier har spesielt invitert nabokommunene Oslo, Asker, Bærum, Drammen og Øvre Eiker. Også grunneierne på Lierstranda er invitert. På scenen vil de blant andre møte Silje Røysland fra Multiconsult og miljørådgiver Cecilie Helgerud i Lier kommune. Hun vil gi innblikk i status for Drammensfjorden

 
Picture