Close
Logo
Top Image
Last Next

Utreder flytende solkraftanlegg

Flytende solkraftanlegg kan bli testet ut i Terminalbukta.
Et flytende solkraftanlegg kan se dagens lys i Terminalbukta utenfor Bringbygget i løpet av det kommende året. Søknad om dispensasjon fra kommunens arealdel og plan- og bygningsloven er enstemmig innvilget av politikerne i miljø og planutvalget.

– Vi trenger mer energi enn vi har og ser på sol som en positiv energikilde, sier prosjektutvikler Geir Hagehaugen i Eidos, til Lierposten.

Solenergi kan inngå i en spennende energimiks. Beregninger viser at solenergi kan stå for så mye som ti prosent av energibehovet i den nye fjordbyen med 16.000 innbyggere og 16.000 arbeidsplasser som skal være klimanøytral med lavt energibruk.

– Flere utfordringer skal på plass. Mye er uavklart. Vi skal jobbe mer med lønnsomhetsberegninger, ulike partnerskap og regulatoriske forhold før vi vet om det er et grunnlag for pilotprosjektet, sier Hagehaugen.

Tillatelsen fra miljø og planutvalget åpner for en testperiode på inntil fem år. Området i Terminalbukta er i kommunens arealdel avsatt til fremtidig friområde og fremtidig bebyggelse og anlegg.

Pilotprosjektet for solkraft kan bestå av flytende solceller som dekker et område tilsvarende en fotballbane og en strømledning inn til en omformer på land.

Beregninger viser at anlegget kan produsere 1 GWh årlig. Det kan dekke behovet tilsvarende 40 boliger.