Close
Logo
Left Left
Top Image
Top Image
Top Image
Last Next

Tema Fjordbyen på Kulturytring

Kunst og kultur i steds- og byutvikling. Arena: Kulturytring i Drammen. 
Kunst og kultur er definert som viktig for å utvikle identitet og stedstilhørighet i Fjordbyen. Lier kommune har fastslått at kunst og kultur også fremover skal ha en sentral rolle i å utvikle Fjordbyen. Også under Kulturytring i Drammen fra 19. til 21. juni handler mye om kunst og kultur i byutvikling. Samspill med byplanleggere, arkitekter og landskapsarkitekter står på kartet mandag 19. juni.

Kulturytring er en kulturpolitisk møteplass for hele kulturfeltet, kommuner og politikere. Det arrangeres av NOKU og Drammen kommune. Her blir det debatter, mingling, arrangementer og utstillinger og visninger.  Ambisjonen for arrangementet er å vokse til «kulturens Arendalsuke i Drammen». Over 100 arrangementer gjennomføres på tre hektiske dager. Der settes kunst som utviklingskraft i Fjordbyen på agendaen.