Close
Logo
Top Image
Last Next

Pris avklart for sykehustomta

450 millioner kroner, likt forskuddet, er rett pris, sier lagmannsretten.
Borgarting lagmannsrett var stedet for å drøfte pris for sykehustomta i april og mai i år. I tolv dager satt Eie 1 og Helse Sør-Øst sammen i lagmannsretten. Nå foreligger dommen. 

Sykehustomta ble i sin tid ekspropriert. Selger var ikke fornøyd med pristilbudet. Helse Sør-Øst betalte i mars 2019 et forskudd på 450 millioner kroner, så gikk prisspørsmålet videre til skjønnsretten i Drammen.

Skjønnsretten i Drammen mente forskuddet var utilstrekkelig. Prisen ble justert opp med 200 millioner kroner, men Eie 1 var fortsatt ikke fornøyd og anket prisen til lagmannsretten. Dermed anket også Helse Sør-Øst som mente forskuddet var rett pris.

Sykehustomtas tidligere eier har argumentert for en salgspris på en milliard mer enn den retten nå har fastsatt. 

– Det vil alltid være naturlig å gjøre en vurdering på om man skal anke videre. Det må skje i nært samarbeid med klienten. Per nå er det for tidlig å si noe om, sier Eie 1s advokat, Helge Morten Svarva til Drammens Tidende.