Close
Logo
Top Image
Last Next

Ny anleggsvei på Gilhus

Ny anleggsvei på Gilhus skal stå klar til bruk før skolestart.
Ivar Tanum Entreprenør AS har hatt mange store oppdrag på Lierstranda. Nå er selskapet i gang med å anlegge den nye midlertidige anleggsveien for inntransport av fyllmasse til Gilhusbukta. Arbeidet startet 15. juli. 

Før skolestart skal den nye anleggsveien stå klar til bruk. Den anlegges over Gilhus gård, som tidligere i sommer ble overtatt av Lier kommune.  Den nye anleggsveien knyttes sammen med den midlertidige anleggsveien som tidligere er anlagt ned til den tidligere havna for fritidsbåter på Gilhus (bildet). Dermed ledes trafikken også utenom KID-bygget på Gilhus. 

–Det blir noe jobbing og aktivitet rundt Gilhusveien i sommer for at den midlertidige anleggsveien skal stå klar til bruk før skolestart, sier prosjektleder William Kornmo i Gilhusbukta Sjøgrunn AS.

Selve utfyllingsarbeidet står nærmest stille i sommer. Innkjøring av steinmasser fra store samferdselsprosjekter i Oslo kommer i gang igjen for fullt fra august.

Den nye anleggsveien er et støytiltak for å redusere støy og trafikkbelastningen på Gilhus. At arbeidet utføres i ferieukene i sommer, handler også om trafikksikkerhet. Den skal stå klar før skolestart.

Det gjøres flere støytiltak på området. Den nye anleggsveien er det største enkelttiltaket. I tillegg planlegger Lier kommune reasfaltering av Gilhusveien i sommer, så er det igangsatt flere andre støydempende tiltak, og det etableres trafikklys.