Close
Logo
Top Image
Last Next

Innsikt om Fjordbyen på Innsikt

Prosjektdirektør Geir Hagehaugen er en av innlederne på Innsikt 2022. 
– Hvordan skape en bærekraftig by som oppleves trygg, inkluderende og smart? Det skal prosjektdirektør Geir Hagehaugen snakke om under Innsikt 2022. 
 

Eidos er en av partnerne bak Innsikt 2022. – Besøk oss gjerne på konferansen på Bragernes torg onsdag 8. og torsdag 9. juni. Du finner oss som en av over 70 utstillere. Her er vi sammen med andre toneangivende private og offentlige virksomheter i drammensdistriktet, sier daglig leder Anders Edbo i Eidos.

Bragernes torg skal fylles med utstillere og konferanser. Årets Innsikt er det andre i rekken. Bak står Næringsforeningen i Drammensregionen og partnere. Eidos er av en dem.

 

– Innsikt er en viktig møteplass for næringslivet. Her møtes store og små bedrifter og offentlige aktører. Viktige temaer om samfunnsutvikling, byutvikling og verdiskapning settes på kartet, sier  Edbo.

Du kan treffe han på utstillerplassen under arrangementet. Det starter 8:30 onsdag og varer til ettermiddagen torsdag.
 

Da kan du høre mer om status for reguleringsarbeidet for Fjordbyen Lier og Drammen. Forslaget til områderegulering skal overleveres Lier kommune i år. I 2023 kan det blir politisk vedtatt, viser kommunens tidsplan.

 

Eidos er største grunneier på Lierstranda. Der planlegges en ny by med 8.000 boliger og 16.000 arbeidsplasser.
 

– Fjordbyen er i gang. På Brakerøya bygges nytt sykehus og helsepark med 200.000 kvadratmeter. På Gilhus er nytt land etablert. Nå står vi foran en spennende transformasjon med utvikling av ny by, sier Edbo.

Det skal prosjektdirektør Geir Hagehaugen snakke mer om under Innsikt 2022. Tittelen på hans foredrag er: «Fjordbyen – bo, jobbe og leve». Han er en av foredragsholderne under den to dager lange konferansen på Bragernes torg.