Close
Logo
Top Image
Last Next

Her kommer ny gangbro

Brakerøya stasjon er sommerstengt. Der gjøres grunnarbeid for ny gangbro.
Bane NOR sender togreisende på Drammenbanen med buss i sommer. 9. august starter togtrafikken opp igjen. Da er grunnarbeidet for den nye gangbroa fra Brakerøya stasjon, over toglinja og inn til Drammen Helsepark og det nye sykehuset for Drammen ferdig. Selve gangbroa lar vente på seg. Den skal heises på plass om noen år, men i sommer er det den siste langvarige togstoppen på flere år på Brakerøya. Derfor gjøres disse arbeidene nå.

Det gjøres mye arbeid langs jernbanelinjer i sommer. Også på Drammenbanen, mellom Drammen og Asker, jobbes det iherdig flere steder. På Brakerøya pågår to større prosjekter.

Mest spektakulært er etablering av ny undergang inn til nytt sykehus og helseparken. Den nye undergangen får fire felt og egne felt for mye trafikanter, men også på Brakerøya stasjon skjer det spennende ting. Der kommer ny gangbro. Den blir hovedforbindelsen for togreisende som skal til helseparken eller til nye Drammen sykehus.

– Vi skal sikre full universell utforming. Alle skal kunne bruke broforbindelsen som gir en direkte forbindelse fra jernbanestasjonen til sykehuset og helseparken, sier Jon Simenstad, som har hatt prosjektledelse for planlegging av den nye broa.

Gangbroa skal gjøre det enkelt for dem som kommer med tog å orientere seg. Fra gangbroa blir det direkte siktlinje til sykehusets hovedinngang.
Picture