Close
Logo
Top Image
Last Next

Habiliteringssenter i helseparken

Habiliteringssenter for Vestre Viken etableres i helseparken.
Habiliteringssenteret er regionalt. Det dekker helseforetakets 22 kommuner. Vestre Viken har besluttet å flytte senteret fra Konggata i Drammen til Drammen Helsepark. Leiekontrakt er signert, skriver Byavisa Drammen.

Det innebærer at det nye habiliteringssenteret som handler om å gi pasienter bedre muligheter til å komme tilbake til samfunnet og få så god funksjons- og mestringsevne som mulig, kan flytte inn i helseparken i 2026, ett år etter at nye Drammen sykehus åpner i 2025

Inn i helseparken kommer også avdelingen for behandlingshjelpemidler. Den avdelingen er i dag en del av sykehuset i Drammen. 

Også hjelpemiddelavdelingen er regional. Avdelingen sikrer medisinsk utstyr og forbruksmateriell til pasienter som er utskrevet og som får etterbehandling utenfor sykehuset. Det kan ofte handle om nødvendige hjelpemidler for å fungere i egne hjem. 

– Helseparken er et attraktivt knutepunkt for kollektivtrafikk, sier administrerende direktør Lisbeth Sommervoll i Vestre Viken helseforetak til Byavisa Drammen.