Close
Logo
Top Image
Last Next

Flerbrukshall som svar på innspill

Flerbrukshall i Fjordbyen er ett av svarene fra innspillsmøte 7. september.
Fjordbykontoret har oppsummert innspillene fra informasjon og medvirkningsmøtet på Fjordbyen Innkvartering 7. september.

Bak invitasjonen sto kultursjef Ingeborg Rivelsrud. Informasjon, idemyldring og workshop sto på planen. Engasjementet var stort. 48 forslag ble spilt inn under møtet.

Nå foreligger oppsummeringen med oversikten over alle forslagene til aktiviteter, anlegg og arenaer. Oppsummeringen er sendt til dem som deltok på møtet. 

Idrett, aktiviteter og lek

Mange av forslagene kan besvares med flerbrukshaller. Det vil møte forslag som anlegg for volleyball, tennis, fotball, skøytebane, tuftepark, ballbinge og spill, eller som det også konkret står i oppsummeringen av innspillene: "En stor idrettshall på størrelse med dagens Reistad arena".

Fjordbyen planlegges for 16.000 innbyggere. Det krever felles arenaer for idrett og lek, tro og livssyn, kultur og opplevelser. Det må til for å lage en by hvor det er godt å bo, leve og jobbe.

Under ser du alle forslagene og innspillene som kom under workshop på Fjordbyen Innkvartering. Ingen av forslagene er bearbeidet eller vurdert av Fjordbykontoret eller prosjektgruppa som jobber med områdeplanen. Tidligere er det spilt inn over 3000 forslag under medvirkningsprosessen i 2020. I tillegg er det gjennomført folkeverksted om Fjordby-kunst og utviklet innspill og forslag fra skoleelever som resulterte i en utstilling på biblioteket i Lierbyen

På Odden (der Fjordbyen Innkvartering er etablert):
 • Volleyballpark
 • Seilforening
 • Vannsportsenter
 • Forsamlingslokale til utleie
 • Badepark
 • Skøytebane
 • Tuftepark
 • Lekeplass
 • Diverse sikkerhetstiltak for å unngå bade-/stupe-/drukningsulykker
 • Fjordpark1 vannsportsenter
  • Utnytte gratis arealer på vann til fritidsaktiviteter
  • Driftes av barnas aktivitetslag
  • Samarbeide med flere aktører (f.eks. seilforening, båthavn, speidere m.fl.) om fasiliteter
  • Egne aktiviteter som f.eks. 
   • Camp1
   • badeland
   • el-båt utleie
   • vannsportutleie 
   • kurs tilknyttet f.eks. kano, kajakk, windsurf, sup, seiling 
 
Tømmerøya (der tømmerterminalen i dag ligger):
 • Brygge tilsvarende «Tønsberg brygge»
 • Båthavn
 • Vei for gående, syklende og bil til båthavna
 • Badstu
 • Molo med badepark
 • Volleyballbane
 • Lekeplass
 • Fotballbane
 • Basketballbane
 • Stupetårn
 • Badeplasser, også tilpasset handicap
 • Plasser til spill og aktiviteter som sjakk, petanque, kubbe, fussball mm.
 • Treningspark
 • Arkitektur med gode, felles møteplasser

Gilhusøyene (dagens utfyllingsområde på Gilhus):
 • Mulighet til å leie overnattingssted for besøkende
 • BUA
 • DNT
 • Sjøspeiderne m.flere
 • Avlukket hundepark
 • Agilitybane
 • Nærmiljøanlegg
 • Ballbinge
 • Bad og svømming
 • Flytende badeanlegg

Gilhus (på og rundt Store Gilhus gård):
 • Bibliotek
 • Teater
 • Kino
 • Stor idrettshall på størrelse med dagens Reistad arena
 • Sandvolleyballanlegg med flere baner i nærheten til skole
 • Kirke
 • Livssynsarena
 • Flerbrukshus
  • Kirke
  • Kultur
  • Livssynsåpent
  • Bibliotek
 • Kulturhus
 • Kulturarena
 • Rom for forebyggende barne- og ungdomsarbeid
 • Tennisbane
 • Forsvarlig gang- og sykkelvei mellom Gilhus og Drammen – også i anleggsperioden
 • Øvingslokaler for korps (6 korps i Lier)
Picture