Close
Logo
Top Image
Next

Byggingen av sykehuset er i gang

Oktober 2019
Nytt sykehus på Brakerøya skal etter planen bygges i 2019-2024, med testing og suksessiv innflytting i 2024/2025

Pasientene vil bli møtt av et flunkende nytt og komplett sykehus. Det vil ha siste nytt innen sykehusinteriør, standard, høykvalifisert personell og godt servicetilbud. Pasienttilbudet vil omfatte både somatikk og psykiatri. I tillegg skal Drammen kommunes legevakttjenester samlokaliseres med sykehuset, til fordel for både pasienter og fagfolk.
 

På sjøsiden vil sykehuset være omgitt av en vakkert park, tilrettelagt både for allmennheten  og med skjermede soner tilpasset pasienter ved sykehuset.
 

Nærheten til fjorden vil være en stor kvalitet, både for pasienter og ansatte.  Inngangspartiet skal være åpent og innbydende, og henvende seg til torget som skal anlegges i forkant av bygget. Det skal bygges ny veiforbindelser både fra Drammen og Lier-siden, inkludert ny undergang under jernbanen og egen kollektivholdeplass i forbindelse med torget. Det vil derfor være enkelt å komme til sykehuset, både for gående, syklende og kollektivreisende. 

Picture