Close
Logo
Top Image
Last Next

Eidos på ny adresse: Ilebergveien

Eidos Eiendomsutvikling flytter til Ilebergveien 3, tett på Brakerøya stasjon. 
I 50 år har Eidos virket på Lierstranda. Selskapet er største grunneier på området som skal forvandles til en urban og bærekraftig Fjordby, også kalt blågrønn nærhetsby på folks og myke trafikanters premisser.

11. november ble planforslaget for Fjordbyen som kan bosette 16.000 innbyggere og ha 16.000 arbeidsplasser, levert til Lier kommune. Formannskapet i Lier skal orienteres om områdeplanen på første møte på nyåret. Førstegangsbehandling av planen skjer 16. mars, slik fremdriftsplanen er lagt opp i Lier kommune.

I Ilebergveien er Eidos tett på utviklingsområdet. Først ut i Fjordbyen er den nye helsebydelen med nytt sykehus og Drammen Helsepark. Åpningen er planlagt i 2025.

Drammen Helsepark er et Eidos-selskap. Det eies likt av Eidos og Bane NOR Eiendom. Begge selskapene har 50 prosent eierandel. Nå er det siktlinje til byggeplassen for den nær 100.000 kvadratmeter store næringsparken i skreddersøm for helserelatert virksomhet. I februar starter støping av parkeringskjeller. Planlagt byggestart over bakken er første halvdel i 2024.

 
Picture

Her finner du Eidos