Close
Logo
Top Image
Last

Spennende forslag til nytt knutepunkt

Et godt knutepunkt med jernbanestasjon, bussforbindelser og god tilgjengelighet for både myke og harde trafikanter er et nødvendig utgangspunkt for å utvikle et godt sentrumsområde.

Drammen og Lier kommuner, NSB og ROM eiendom har i samarbeid med Jernbaneverket, Statens vegvesen, Buskerud fylkeskommune, Brakar og Buskerudbyen utforsket mulighetene til å utvikle et slikt knutepunkt på Lierstranda.
 

Tre team, tre ulike forslag

- Vi har latt tre team med arkitekter og andre faggrupper lage hvert sitt forslag til hvordan ser for seg at det kan være. De tre teamene har levert forslagene sine nå og vi skal i gang å bedømme dem, sier prosjektleder for fjordbyen, Jan Moen.

Forslagene ble presentert for samarbeidspartnerne under et møte på Haugestad i Lierbyen 25.september.

De tre teamene har løst oppgaven ulikt, både når det gjelder plassering av knutepunktet og hvordan de ellers tenker seg trafikk og funksjon løst.

Felles for alle tre er at de har valgt å gå langt utenfor knutepunktet i sine forslag til løsninger. Alle tre har forslag til bebyggelse og veiløsninger for hele Lierstranda.
 

LPO

LPO og teamet de samarbeider med, foreslår å legge en ny jernbanestasjon ved Strandbrua og gruppere de ulike funksjonene i knutepunktet rundt den. De foreslår å inkludere søndre del av dagens Lierstranda i knutepunktet. Områdene sør og nord for jernbanelinja /Strandveien knyttes samme med en bred kulvert for myke trafikanter under jenbanestasjonen.
 

Juul|Frost

Juul | Frost, i samarbeid med Moe rådgivende ingeniører legger stasjonen enda nærmere Brakerøya, og foreslår en stor passasje for myke trafikanter under stasjonen i forlengelse av en bred allmenning som strekker seg ned til sjøen. På allmenningen er det bybane-/busstopp, oppholdsarealer, serveringssteder og butikker.
 

Ghilardi+Hellsten

Ghilardi + Hellsten og Norsam har en løsning der jernbanen er hevet slik at man kan komme under på flere steder. Slik kan barriereeffekten av jernbanelinjen motvirkes. De foreslår å legge stasjonen i vestre del av Tømmerterminalen og har forslag til hvordan utbyggingen kanskje i etapper.
 

Dette er teamene:

• LPO arkitekter, Oslo i samarbeid med DRMA Arkitekter, Drammen, Multiconsult, Drammen og Kristine Jensens tegnestue (AKJ) Aarhus.
Teamet har bestått av Lars Haukeland, Kristian Ribe og Marthe Vadet, alle arkitekter, LPO, Idar Bækken, trafikkingeniør og Jan Orsten, vei- og baneingeniør, Multiconsult, Kristine Jensen, arkitekt, AKJ, og Petter Grimm fra DRMA.

• Juul | Frost arkitekter, København i samarbeid med Moe rådgivende ingeniører, Asker
Teamet har bestått av Helle Juul, arkitekt, Søren Arildskov, arkitekt, Line Stybe Vestergaard, landskaparkitekt og Louise Kanne, arkitekt, alle Juul | Frost Arkitekter, og Lene Moe, trafikkingeniør, Moe

• Ghilardi + Hellsten Arkitekter, Oslo i samarbeid med Norsam AS, Oslo
Teamet har bestått av Ida Winge Andersen, Paola Simone og Peter Stenman, alle arkitekter fra Ghilardi + Hellsten og Anton Bakken, trafikkplanlegger fra Norsam AS


Se presentasjonene her:
LPO arkitekter
Juul | Frost arkitekter
Ghilardi + Hellsten Arkitekter