Close
Logo
Top Image
Last Next

National-bygget gjenreises

National Industri-bygget fra 1913 skal gjenreises i helseparken på Brakerøya. 

Helse Sør-Øst RHF og Drammen Helsepark AS sikrer industrihistorien på Brakerøya. Der skal du på nytt møte fasaden til National-bygget og gamle arkiv er reddet.

På bildet: Torstein Arisholm (fra venstre), Jon Chr. Simenstad og Tore Bryhni har sikret industrihistorien på Brakerøya.
 

På Brakerøya bygger Helse Sør-Øst Norges mest moderne sykehus. Dit kommer også en moderne helsepark. De to byggene får Helsegata mellom seg der de strekker seg en halv kilometer langs jernbanelinja. 

Det aller meste på Brakerøya ble i sin tid bygget opp av National Industri. De eldste byggene som nå er revet, ble reist i perioden fra 1912 til 1920. Det ikoniske National-bygget, den gamle Maskinhallen, er like gammel. Den ble bygget i 1913 og to av fasadene skal gjenoppbygges på samme sted.
 

Spleiselag

Sikring av industrihistorien på Brakerøya er resultat av spleiselag. Helse Sør-Øst RHF og Drammen Helsepark AS deler på utgiftene. 

Det var et møysommelig arbeid. Teglstein for teglstein ble møysommelig plukket løs, en for en, nummerert, stablet på paller og er nå lagret i en av lokstallene på Sundland.

Også vinduer er tatt vare på. De blir rehabilitert og skal få nytt liv i Drammen Helsepark.

Helse Sør-Øst sikret også arkivene. 

De dokumenterer bygg, eierforhold og tekniske innretninger gjennom en historie på over 100 år. Det materialet er hos Byarkivet i Drammen. Bilder som dokumenterer byggene, informasjonsmateriale og historiske gjenstander, er hos Norsk Teknisk Museum. 

– Det handler om å ta samfunnsansvar, sier fagansvarlig for kulturminner i Sykehusbygg som bygger nytt sykehus på oppdrag for Helse Sør-Øst, Torstein Arisholm.

– Vi fryktet at bevaring ville koste mye tid, men det gikk overraskende greit. Flinke folk var i sving, sier Tore Bryhni. Han er områdeleder og ansvarlig for å sette opp det meste av de nye byggene som nytt sykehus krever.
 

Gjenoppbygging

Den ikoniske Maskinhallen ble sist brukt av Haandbryggeriet. Fasaden skal reises på samme plass. Den er det første du møter når du kommer inn Helsegata med Drammen Helsepark på venstre side og det nye sykehuset til høyre.

Hallen som nybygget skal hete, er historiebæreren. Fasaden bygges opp med 30.000 bevarte teglstein og de gamle vinduene. Den skal formidle historien. 

– Innvendig blir det nytt og moderne, men tanken er at vi også der skal formidle historien fra National Industri og senere ABB, sier daglig leder Jon Chr. Simenstad i Drammen Helsepark AS.

– Vi skal vise fram historien for alle. Sykehuset og helseparkens historiske arv skal frem i lyset for tusenvis av daglig besøkende, sier Simenstad.
 

100 års historie

National Industri ble etablert på Brakerøya i 1899. Der kom Norges første metalltrådtrekkeri og transformatorfabrikk i det som utviklet seg til det ledende industrimiljøet for norsk kraftindustri. Alt preget av ekspansiv utvikling av virksomheten, verkstedene og hallene.

Det er godt dokumentert i arkivmaterialet som nå er gitt til Teknisk Museum og Byarkivet i Drammen.

– Arkivmaterialet dokumenterer industriutvikling, bygg og tekniske innretninger. Det er gitt til Byarkivet. Teknisk Museum har digitalisert fotoarkivet, sier Arisholm.

– Det hender vi får private samlinger og arkiv. Mer sjelden er det at vi også får finansiert jobben, slik vi her har fått. Det gir oss muligheter til å sikre at det blir tilgjengelig for offentligheten, sier konservator Dag K. Andreassen ved Teknisk Museum.
 

Bilder og dokumenter

Bildene av byggene legges ut på digitaltmuseum.no. 

– De første er tilgjengelig nå. Vi vil dokumentere industrihistorien. Mer kommer senere, sier Andreassen.

Også selve arkivet skal bli søkbart.

Byarkivet i Drammen skal gå gjennom alt materialet, ordner det, vaske ut duplikater og indeksere innholdet. 

– Oversikten over det som er i arkivet vil bli lagt ut på arkivportalen.no, så vil selve dokumentene bli arkivert hos oss, sier fagleder Kim Schønning Asplin på Byarkivet i Drammen.