Close
Logo
Top Image
Last Next

Hotellåpning på Lierstranda

Entomolog Lars Ove Hansen ved Universitet i Oslo åpnet Lierstrandas første hotell.
Entomolog Lars Ove Hansen trådte sine barnesko på Brakerøya og kan alt om innsekter. På årets siste junifredag åpnet han det første hotellet i det som skal bli Fjordbyen Lier og Drammen med et kjærlig foredrag om våre aller minste. Det nye hotellet skal bedre insektenes livsvilkår.

Lier ASVO har bygget hotellet. Hele arbeidslaget derfra deltok.

Entomolog Hansen som til daglig jobber som fagkonsulent ved Naturhistorisk museum i Oslo, er glad for alle som bygger biehotell.
Han har selv gjennomført utallige kurs i byggeskikken på Botanisk hage i Oslo.

–Det handler om å gi insektene bedre oppvekstvilkår. Situasjonen er alvorlig. Mange insektarter dør ut og flere er rødlistet. Det handler om å gi dem litt bedre livsvilkår så vi sikrer pollinering, sier Hansen.

Mangeårig samarbeid
Lier Asvo har i flere år hatt oppdrag for Eidos på Lierstranda.
– Det startet med ryddeaksjon for fem år siden. Siden har vi hatt et godt samarbeid, sier daglig leder Torgeir Finnerud i Eidos.
– Vi er veldig glade i Eidos og i Lierstranda. Her holder vi det rent og ordentlig. Mange hos oss er så engasjerte at de passer på området også på fritiden, sier avdelingsleder Vibece Ulrichsen.

Hotell for mange
Biehotellet ble åpnet med kranselag, taler, boller og brus. Arbeidslaget som bygde hotellet var invitert til åpningen.
 Lier Asvo er drevne på å bygge biehotell.
– Etterspørselen er stor. Vi får heldigvis mange bestillinger. De fleste som kjøper, er privatpersoner, sier Ulrichsen som kan fortelle at Lier Asvo til og med har solgt hele 19 biehotell til Horten. Kundene kommer med andre ord også langveisfra.

Trenger insektene
Vi klarer oss ikke uten insektene. Mer enn annenhver art på kloden er et insekt. De er i fare. Mange arter kan være i ferd med å dø ut. Et tiltak kan være biehotell.
 – Biehotell eller insekthotell som mange kaller det, tiltrekker seg ikke bare bier. Det er bra. Biene er ikke alene om å sørge for pollineringsjobben, sier Hansen som om er ansvarlig for samlingene av veps og gresshopper hos Naturhistorisk museum.

0-visjon
Biehotellet passer bra inn i Fjordbyens 0-visjon. Den planlegges i tråd med FNs bærekraftsmål. Da passer det fint å legge til rette for bevaring av naturmangfold.
Byer og industriområder kan være utfordrende for insektene. De trenger naturlige boltreplasser. De trenger trange hulrom som larvene kan vokse opp i. Insekthotell kan gjøre en forskjell.

Reirplass
I navnet hotell ligger kanskje en forventning om gjester som flytter inn og får en ny bolig, et sted hvor de faktisk blir, men sånn er det ikke. – Det er først og fremst et sted hvor insektene kan ha reirplass, sier Hansen.
Insekthotell er skreddersøm for villbier, murveps  og graveveps. Tanken er at de legger matpakker i form av pollen og nektar i hotellets hulrom. Der legger hunnene egg, plugger igjen åpningen med leire, sagmugg eller voks, så kan larvene i ro og mak spise seg opp og fly av gårde når de er sterke nok.

Biefakta
  • Honningbier lever i bikuber, er sosiale og styres av en dronning. De har rund bakkropp, lange bein, hår på øynene, en avlang celle ytterst på framvingene, mothaker på brodden, og de stikker.
  • Villbier har ikke mothake på brodden. Få av dem er sterke nok til å stikke. De lever alene etter paring. Hunnen kan legge flere egg i bakken eller i biehus og gi opphav til flere bier som klekker året etter.
  • Villbiene er truet. Det har flere årsaker, så som at boplasser blir ødelagt, dårlig mattilgang, omlegging i landbruket, færre blomsterenger og mer bruk av kunstgjødsel.
  • ENTOMOLOGI = LÆREN OM INNSEKTER