Close
Logo
Top Image
Last Next

Helse Sør-Øst går for sykehus på Brakerøya

I sitt møte 16.juni vedtok styret i Helse Sør-Øst at et nytt Vestre Viken-sykehus bør ligge på Brakerøya. 
Det er i tråd med administrasjonens innstilling.

Det nye sykehuset er en viktig motor i arbeidet med å realisere Fjordbyen på Lierstranda og Brakerøya.

Styret i Helse Sør-Øst holder på at sykehuset skal bygges innenfor rammen på 8,2 milliarder.


Viktig fjordby-motor

Etter styrebehandlingen i Helse Sør-Øst 16.juni, sendes saken nå videre til helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) sitt bord. Deretter skal saken behandles i Stortinget.
Både Drammen og Lier kommuner har et stekt ønske om at det nye sykehuset skal ligge på Brakerøya, så styrevedtaket er gode nyheter – og betyr at det nye sykehuset er enda et skritt nærmere å bli en realitet.
 

Drammensordfører Tore Opdal Hansen (H) og Lier-ordfører Gunn Cecilie Ringdal (H) har bedt om et møte med helseministeren for å understreke betydningen av en nytt sykehus på Brakerøya. I sitt brev til statsråden skriver de blant annet:

– Nå som prosessen ser ut til å gå mot sin lykkelige avslutning, er det viktig for Lier og Drammen kommuner at statsråden får førstehåndskunnskap om hvorfor Brakerøya er det beste alternativet for nytt Vestre Viken sykehus.
 

Lier-ordfører Gunn Cecilie Ringdal uttrykte også viktigheten av et nytt sykehus på Brakerøya i en kronikk i slutten av mai.
 

– Det er ingen tvil om at et nytt Vestre Viken-sykehus på Brakerøya vil virke som en motor for utviklingen av området. Vi er derfor svært fornøyde med vedtaket i styret i Vestre Viken, og vil jobbe for tilsvarende vedtak i Helse Sør Øst, før saken havner på helseministerens bord.