Close
Logo
Top Image

Velkommen til innbyggerdialog for Fjordbyen

Fjordbyen Lier og Drammen er under utvikling. Dine meninger er viktige for oss. For å lykkes vil vi vite hva du mener om området slik det er i dag, og hva som må til for at du vil bo,  jobbe og leve i Fjordbyen.
Lier og Drammen jobber sammen for at Fjordbyen på Lierstranda og Brakerøya skal bli et viktig knutepunkt. Målet er å skape en fremtidsrettet by med gode fellesområder, attraktive arbeidsplasser og boliger som passer for folk i alle faser i livet.

Vi skal utvikle et urbant, bærekraftig og inkluderende samfunn. Det legger føringer på valg av materialer, byggeteknikker og infrastruktur. Her skal kollektivtrafikk, gående og andre myke trafikanter prioriteres.

I Fjordbyen skal barn og unge vokse opp i trygge omgivelser med nærhet og enkel tilgang til fjorden og naturen. Her blir alt tilrettelagt for at du kan ta gode miljø- og klimavennlige valg.

 

Framdrift planprosess 

Vi trenger dine innspill

Digital medvirkning gjennomføres i ulike faser. Første gang portalen for medvirkning lå åpen, var fra 3. mars til 3. april. Vi noterte over 3000 forslag. De takker vi for. Alle forslagene er tatt med i det videre arbeidet. 

Andre gang vi åpnet portalen var mandag 20. april. I løpet av to uker fikk vi over 230 innspill og forslag fra unge under 20 år i Lier. Det er vi stolte og glade for. Vi tar med oss alt sammen inn i arbeidet med områdereguleringsplanen. 

I juni/juli åpnes medvirkningsportalen på nytt. Da ønsker vi enda en gang å invitere alle til å gi innspill, tilbakemeldinger og kommentarer til planene slik de da ser ut.


På forhånd – takk for din deltagelse!
Picture

Fjordbyen

Der folk, fjord og fremtid møtes.